Za zveze, ekipe in klube

Delo s klubi in ekipami

Več informacij

Predavanja za skupine

Več informacij

Strokovna usposabljanja

Več informacij

Razvijanje sistemov

Več informacij

Delo s klubi in ekipami

PSIHOLOŠKA PRIPRAVA CELOTNE EKIPE ALI SKUPINE ŠPORTNIKOV

 
 • Manjše skupine športnikov vseh starosti, športov in različnih kakovostnih nivojev.

 • Učenje različnih tehnik psihološke priprave.

 • Izvajamo strokovne team-buildinge.

 • Redno dobivanje in izboljševanje tehnik psihološke priprave vsakega posameznika in delovanje ekipe v stresnih okoliščinah (boljša timska komunikacija, uskladitev ciljev in vlog, izboljšanje medosebnih odnosov, večja pripadnost ekipi ipd.)

 

Predavanja za skupine

SPOZNAVANJE RAZLIČNIH ŠPORTNO-PSIHOLOŠKIH TEM

Za športnike, starše, trenerje in druge pripravljamo predavanja o različnih športno-psiholoških temah.

 • Predstavitev osnov psihološke priprave

  Pomen in vloga, vpliv na uspešnost, metode in tehnike …

 • Vpliv psiholoških lastnosti na uspešnost

  Samozavest, motivacija, koncentracija, kontrola treme, razočaranj, agresivnosti, obvladovanje stresa …

 • Delovanje tehnik psihološke priprave

  Predstavljanje, tehnike sproščanja, samogovor, postavljanje ciljev, pred-nastopne rutine …

 • Prikaz konkretnih primerov dobre prakse iz različnih športov

  Atletika, gimnastika, plavanje, nogomet, rokomet, košarka …

 • Teme za trenerje

  Vodenje, komunikacija, obvladovanje stresa …

 • Mladi športniki

  Psihološke značilnosti otrok in mladostnikov, usklajevanje šole in športa, odnos trener-starši-športnik …

 • Športne ekipe

  Povezanost, odnosi, pripadnost, komunikacija …

 • Druge teme

  Športno-psihološki pogled na npr. športne poškodbe, utrujenost, prehrano, športno življenje …

Strokovna usposabljanja

IZOBRAŽUJEMO TRENERJE IN CELOTNE ŠPORTNE STROKOVNE TIME ZA UČINKOVITO DELO S ŠPORTNIKI

 
 • V obliki predavanj, delavnic, individualnega svetovanja ali kombinacije vsega.

 • Glede na analizo stanja, želje in potrebe skupaj oblikujemo program izobraževanja, ki bo najbolj učinkovit.

 • Program vsebuje različne socialno-psihološke vsebine (komunikacija, medosebni odnosi, značilnosti in razvoj skupin, vodenje in sledenje, reševanje konfliktov, avtoriteta, pedagogika učenja, vzpostavljanje pravil itn.), osnove psihološke priprave (stres, tehnike psihološke priprave, vpliv psihe na izvedbo itn.), podpora pri pripravi materialov, vaj, sestankov s športniki in druge vsebine, ki so potrebne za napredek.

 

Razvijanje sistemov

DOLGOROČNI SISTEM DELA ZA CELOTNI ŠPORTNI KLUB, STROKOVNI TIM, EKIPO IN ŠPORTNIKE NA VSEH PODROČJIH

Za celotni športni klub pripravimo celovit, dolgoročen in kontinuiran sistem dela na vseh področjih: celostna podoba kluba, svetovanje vodstvu, izobraževanje in svetovanje strokovnemu timu, delo z celotno ekipo in individualni razvoj športnikov.

Športniki

 • Psihološki priprava in razvoj posameznika (motivacija, koncentracija, samozavest …),

 • igralni razvoj posameznika (premagovanje ovir, blokad, razlik trening-tekma, tehnični in taktični napredek),

 • funkcioniranje v stresu oz. kontrola čustev,

 • osebnostni razvoj mladih igralcev (vzgoja, šola, motivacija …),

 • učenje metod psihološke priprave in priprave na tekmo,

 • razvoj in vodenje kariere,

 • razvoj vrhunskih športnih in timskih vrednot,

 • izboljšanje samo-organizacije, reda, discipline, bio-ritma, usklajevanje šole in športa.


Strokovni štabi

 • Svetovanje pri kadrovanju in selekciji,

 • usmerjanje dinamike ekipe,

 • psihološka analiza tekem in psihološka priprava ekipe na tekme,

 • analize posameznikov in svetovanje za delo s posamezniki,

 • psihološka priprava trenerja,

 • izobraževanje trenerjev,

 • svetovanje pri pripravi treningov,

 • svetovanje za vodenje ekipe, pripravo sestankov, za komunikacijo.


Klubi

 
 • Grajenje pripadnosti klubu,

 • razvoj, postavljanje in upoštevanje vrednot kluba,

 • javna podoba kluba in

 • uresničevanje vizije kluba.

 

Nadaljnje informacije

Kaj je psihološka priprava?

Več informacij

Kako delamo?

Več informacij

Pište nam ali nas pokličite

Kontakt