Psihološka priprava

Treniraš svoje telo, izboljšuješ tehnično izvedbo, napreduješ v taktiki … kaj pa psihološka priprava?

Psihološka priprava v sodobnem športu zavzema vedno bolj pomembno vlogo. Dobra psihološka pripravljenost pomeni močno motivacijo, visoko koncentracijo, trdno samozavest in dobro kontrolo čustev. Psihološko dobro pripravljen športnik boljše nastopa, dosega svoje potenciale in vrhunske rezultate.

Način dela

 
 • Uvodno srečanje

  Spoznavanje, zgodovina v športu, izbor tem, splošen opis problema, priprava načrta dela.

 • Analiza dogajanja

  Analiza teme in psihološkega dogajanja, ki pripelje do slabše izvedbe, razumevanje vzrokov.

 • Iskanje rešitev

  Na podlagi analize najdemo rešitve v kombinaciji športno-psiholoških tehnik in vedenjsko-kognitivne terapije.

 • Spreminjanje psiholoških stanj in lastnosti

  Z usmerjeno uporabo rešitev na vsakem sestanku spreminjamo in preoblikujemo psihološko dogajanje.

 • Športnik izvaja na treningu in tekmi

  Najpomembnejši del psihološke priprave športnik naredi sam, ko vse naučene rešitve preizkuša doma, na treningih in na tekmah.

 • Sprotno spremljanje

  Spremljanje učinkovitosti rešitev in prilagajanje za boljši uspeh.

 • Zaključevanje ali odpiranje nove teme

  Ko športnik prvotno temo izboljša, svetovanje zaključimo ali pa nadaljujemo delo na drugi temi.

 

Cilj strokovne psihološke priprave

Pri športniku preko psiholoških lastnosti izboljšati izvedbo, bolje tekmovati in posledično dosegati boljše rezultate. V ta namen odkrivamo vzroke za:

Nihanje

Športnik niha v izvedbi na različnih tekmah ali znotraj ene tekme.

Padci

Športnik nekaj časa konstantno nastopa, nato pa nastopi kriza oz. padec forme.

Limit

Športnik po obdobju napredovanja nekaj časa tekmuje dobro, vendar se mu zdi, da to še ni njegov maksimum.

 

Razlike v izvedbi

Športnik na tekmah pokaže manj kot na treningih.

Počasni napredek

Športnik postopoma napreduje, vendar mnogo počasneje, kot sta s trenerjem načrtovala.

 

Ključne psihološke lastnosti

Vzroki za slabšo izvedbo se večinoma skrivajo v ključnih psiholoških lastnostih kot so:

 
 • samozavest,
 • motivacija,
 • koncentracija,
 • kontrola čustev, stresa.
 

Metode in tehnike

Ko odkrijemo vzroke se poslužujemo tehnik in metod, s pomočjo katerih se športnik uči razvijati in vzpostavljati vedno boljšo kontrolo nad svojimi psihološkimi lastnostmi.

Najpomembnejše so:

 • predstavljanje (vizualizacija),
 • tehnike sproščanja, 
 • samogovor,
 • postavljanje ciljev,
 • pred-nastopne rutine,
 • reševanje stresnih reakcij s pogovorom.

Druge teme, ki vplivajo na uspeh

V procesu psihološke priprave obravnavamo še nekatere druge teme, ki so bolj posredno povezane z uspehom v športu, npr.:

 
 • usklajevanje športa in šole/poklica/zasebnega življenja,
 • hitro učenje tehničnih in taktičnih elementov,
 • preventiva in hitrejša rehabilitacija športnih poškodb,
 • zapleti v medosebnih odnosih (v športni ekipi, s trenerjem, z bližnjimi),
 • pomembne življenjske odločitve,
 • zaključek športne kariere …
 

Ekipa strokovnjakov

Vsi člani ekipe Podpora vrhunskim dosežkom smo člani Združenja športnih psihologov. Spoznajte nas!

Aleš Vičič

031 872 105
ales (at) sportni-psiholog.si

Andreja Holsedl

041 797 212
andreja (at) sportni-psiholog.si

Blaž Zagorc

040 283 794
blaz (at) sportni-psiholog.si

Meta Jerala Kegljevič

040 320 139
meta (at) sportni-psiholog.si